Ukázkový projekt

Posted on

Ukázkový projekt

Vizualizace

Díky převedení projektu do virtuálního prostředí je vytváření vizualizací velmi snadné. Tak snadné jako zmáčknout spoušť fotoaparátu.

360° Panorama

Na rozdí­l od obrázku, kde je vidět jen autorem určený výřez, 360° panorama umožňuje podívat se kolem sebe a lépe se tak v prostoru zorientovat.

Realtime vizualizace

Nový způsob prezentace architektury! Všechny prostorové souvislosti je možné objevovat pohybem v navrženém prostoru. Na rozdíl od 360° panoramatu lze v projektu chodit, rozhlížet se, měnit denní­ dobu a osvětlení­, poslouchat zvuky, vybírat z palety materiálů a další­. Dí­ky těmto možnostem je projekt srozumitelnější­ i laikům.

Animace

Pokud je prioritou poutavě odvyprávět jen pečlivě zvolená fakta. V krátkém videu je možné vyjádřit vše tak, aby divák co nejlépe pochopil záměr.